Betalingsregeling

Het kan een keer voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. Wij willen u graag helpen de huurachterstand in te halen of om een betalingsregeling met u te treffen.

Veel gevraagd over Betalingsregeling

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77. Of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl, dan kijken we samen met u naar een oplossing.

Op welke manier kan ik mijn betalingsregeling betalen?

U kunt per automatische incasso betalen of zelf overmaken op ons bankrekeningnummer NL17 RABO 0143603981 onder vermelding van het huuradres of vhe-nummer.

Uit hoeveel termijnen mag een betalingsregeling bestaan?

Een betalingsregeling mag uit 6 termijnen bestaan.

Ik heb een betalingsregeling met jullie afgesproken maar ik kan deze niet nakomen. Wat moet ik doen?

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Neem contact met ons op via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl. Dan bespreken we met u hoe u het bedrag kunt betalen.

Hoe vaak mag ik een betalingsregeling aanvragen?

Dit mag 1 keer per jaar.