Eenmalige huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet is voor huishoudens in een sociale huurwoning die relatief te duur wonen. Deze huishoudens krijgen in 2021 een huurverlaging.

Let op: heeft u na 2019 een lager inkomen gehad? Of was uw inkomen van 2019 nog niet bekend bij de Belastingdienst, maar valt het wel binnen de gestelde voorwaarden? Dien dan zelf een aanvraag bij ons in. Lees meer bij de veelgestelde vraag: Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen.  

RECTIFICATIE: In het Nester magazine van februari 2021 wordt gesproken over netto inkomen. Dit klopt niet. Het gaat in deze tabel om uw bruto inkomen. Lees hier de juiste versie van het Nester magazine.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Heeft u geen bericht van ons ontvangen over eenmalige huurverlaging? Dan kunt u dit zelf bij ons aanvragen. We leggen uit hoe:

Stap 1: controleer of u aan de voorwaarden voldoet.

  1. U woont in een sociale huurwoning van Nester.
  2. Uw netto huur is hoger dan € 633,25 (huishoudens tot 2 personen) of € 678,66 (huishoudens vanaf 3 personen). Met netto huur bedoelen we de huur zonder de servicekosten.
  3. Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens. Bekijk hier de inkomensgrenzen.

Stap 2: Voldoet u aan de voorwaarden van stap 1?

Verzamel dan de documenten voor een voorlopige aanvraag. Wij kijken dan met u mee of u in aanmerking komt volgens de regels die de overheid stelt aan huurverlaging.

We hebben de inkomensgegevens nodig van de afgelopen 6 maanden: van uzelf én van alle personen die op dit moment staan ingeschreven op uw adres. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee.

Welke documenten hebben wij van u nodig:

  • Loonstroken van (uw) werkgever(s) van de laatste 6 maanden.
  • Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) uitkeringen? Verzamel dan per uitkering de specificaties van de laatste 6 maanden. Denk aan een werkloosheidsuitkering zoals een WW- of bijstandsuitkering of uitkering bij ziekte zoals een WAO-uitkering.
  • Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) AOW en/of pensioen? Verzamel dan de specificaties van de laatste 6 maanden.
  • Bent u of is iemand in uw huishouden een ZZP’er? Vraag dan een verklaring van uw boekhouder over het inkomen van de afgelopen 6 maanden.

Zorg ervoor dat de documenten goed leesbaar zijn. Maak het burgerservicenummer (BSN) in alle documenten onleesbaar.

Ga naar het formulier Aanvraag eenmalige huurverlaging rechts van deze pagina.

Stap 3: u ontvangt van ons bericht.

Wij zoeken voor u uit of u voldoet aan de regels die de overheid stelt aan huurverlaging.

Ik denk in aanmerking te komen voor huurverlaging. Wat moet ik doen?

Heeft u geen brief van ons ontvangen? Kijk dan bij de vraag: ‘Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?’

Hoe weet Nester of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Nester krijgt van de Belastingdienst gegevens over uw inkomen en uw huishouden. Vanwege uw privacy krijgen wij niet zomaar alle gegevens, maar krijgen wij een code. Deze code bestaat uit een letter en een cijfer. De letter geeft aan of uw inkomen in de categorie ‘laag inkomen’ valt. Het cijfer geeft aan hoeveel personen er op uw adres wonen. Hiermee weten wij uw maximale huurprijs.

Hoe wordt mijn inkomen berekend?

De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2019 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op uw adres woont. Dit geeft de Belastingdienst aan ons door.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar oud telt niet mee.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Als u recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021, gaat deze in per 1 mei 2021.

Als u zelf huurverlaging aanvraagt, dan gaat dit later in. 

Ik heb na 2019 een inkomensdaling. Maak ik aanspraak op de eenmalige huurverlaging?

Is een van deze situaties op u van toepassing?

  • Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad?
  • Was uw inkomen nog niet bekend bij de Belastingdienst?
  • Ligt uw huurprijs boven de aftoppingsgrens (zie deze tabel)?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. U kunt dan zelf een verzoek indienen bij ons.

Hoe doet u dit? Ga naar de vraag: Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Waar kan ik terecht met mijn vragen over huurverlaging?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan de medewerkers Wonen via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.

Wordt mijn huur volgend jaar weer verlaagd?

Nee, de regeling eenmalige huurverlaging 2021 geldt alleen in 2021.

Moet ik mijn betaling aanpassen na de huurverlaging?

Als u via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen het huurbedrag voor u aan. Laat u de huur automatisch overschrijven via uw bank? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen. Geef het nieuwe huurbedrag op tijd aan uw bank door.

Wat als ik het niet eens ben met mijn huur.

Als u op 1 april 2021 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf om huurverlaging vragen. Het kan zijn dat wij uw huur niet verlagen. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien of uw huur te hoog is. Kijkt u hiervoor op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck of bel naar telefoonnummer 1400.

Heeft huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Het kan zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, samenstelling huishouden en hoogte van de huur. Huurverlaging levert u uiteindelijk wel voordeel op. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts 40% van vergoed, gaat u er door een huurverlaging altijd op vooruit.