Eenmalige huurverlaging

U huurt een woning van Nester. Ieder jaar bepaalt de overheid of en met hoeveel uw huurprijs wordt verhoogd. Voor huurders met een laag inkomen is dit niet het geval. De Woonbond heeft ervoor gezorgd, dat deze huurders zelfs een huurverlaging krijgen.

Waarom voert Nester een huurverlaging door?

Huren moeten betaalbaar blijven voor bewoners met een laag inkomen. Daarom verlagen wij uw huur.

Hoe werkt huurverlaging?

Wij vragen aan de Belastingdienst gegevens over uw meest recent vastgestelde inkomen op. Aan de hand van die gegevens voeren wij een verlaging door. 

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

Als u recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2023 dan gaat deze in per 1 juli 2023. Als u zelf huurverlaging aanvraagt, dan gaat dit later in.

Wij vragen de gegevens van 2021 op bij de Belastingdienst. Heeft u in 2021 minder dan 120% van het minimuminkomen verdiend dan krijgt u van ons een huurverlagingsvoorstel. Het huurverlagingsvoorstel gaat in per 1 juli 2023.

Maak ik aanspraak op de eenmalige huurverlaging?

Algemeen

U maakt aanspraak op eenmalige huurverlaging als:

 • U op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning (of woonwagen) van Nester woont. Gaat men na 1 maart 2023 een nieuwe, of andere, woning huren dan komen ze niet in aanmerking voor de huurverlaging.én;
 • U in 2023 een hogere huurprijs heeft dan € 575,03 per maand én;
 • Een gezamenlijk inkomen (alle personen in het huishouden boven 27 jaar) heeft dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Als 120% van het sociaal minimum gelden in 2023 de volgende inkomensgrenzen:

 • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250 per jaar
 • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 24.600 per jaar
 • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270 per jaar
 • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730 per jaar

Waar kan ik terecht met mijn vragen over huurverlaging?

Algemeen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan de medewerkers Wonen via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.

Hoe wordt mijn inkomen berekend?

Algemeen

De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2021 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op uw adres woont. Dit geeft de Belastingdienst aan ons door.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar oud telt niet mee.

Vraagt u zelf huurverlaging aan? Dan controleert Nester de door u aangeleverde gegevens. U ontvangt binnen 3 weken een reactie.

Heeft huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, samenstelling huishouden en hoogte van de huur. Huurverlaging levert u uiteindelijk wel voordeel op. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts 40% van vergoed, gaat u er door een huurverlaging altijd op vooruit.

Let op: het kan zijn dat huurverlaging van invloed is op de huurtoeslag die je ontvangt. Zorg dat je dit tijdig controleert bij de Belastingdienst.

Hoe weet Nester of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Algemeen

Nester krijgt van de Belastingdienst gegevens over uw inkomen en uw huishouden. Vanwege uw privacy krijgen wij niet zomaar alle gegevens, maar krijgen wij een code. Deze code geeft aan of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Moet ik mijn betaling aanpassen na de huurverlaging?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur.
Let er op dat u vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt.

Betaalt u de huur via bankoverschrijving?
Zorg er zelf voor dat het huurbedrag op tijd bij de bank is aangepast. Wilt u er zeker van zijn dat u altijd op tijd het juiste bedrag betaalt? Meld u dan aan voor automatische incasso, via www.nester.nl/huurbetalen.

Heeft u een bewindvoerder of een budgetcoach?
Betaalt iemand anders uw huur zoals een bewindvoerder of budgetcoach? Geef dan zelf op tijd uw nieuwe huurprijs door aan uw bewindvoerder of budget coach.

Betaalt u de huur via automatisch incasso?
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, dan schrijven wij vanaf 1 juli maandelijks het nieuwe bedrag af.

Wordt mijn huur volgend jaar weer verlaagd?

Algemeen

Nee, de regeling eenmalige huurverlaging 2023 geldt alleen in 2023. De huurverlaging van 2023 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2024. Vanaf januari 2024 geldt er een nieuwe huurprijsgrens. De nieuwe huurprijsgrens wordt dan pas bekend gemaakt.

Wat als ik het niet eens ben met mijn huur?

Algemeen

Als u op 1 mei 2023 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf om huurverlaging vragen. Het kan zijn dat wij uw huur niet verlagen. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien of uw huur te hoog is. Kijkt u hiervoor op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck of bel naar telefoonnummer 1400.

Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Algemeen

U kunt aan ons een verzoek tot huurverlaging sturen door het invullen van deze voorbeeldbrief 'aanvraag eenmalige huurverlaging'.

Om vast te kunnen stellen of u recht heeft op een huurverlaging moet u kunnen aantonen dat uw inkomen lager is dan 120% van het minimuminkomen.

Lever deze documenten aan

 1. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring over het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Deze moet minimaal het volgende bevatten:
  De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op: inkomen uit arbeid en/of uitkering, vakantiegeld (ja/nee, hoogte) eventuele 13e maand, eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten
 2. Bij te voegen bewijsstukken: loonstroken/uitkering specificaties van de afgelopen 6 maanden van alle personen in het huishouden, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar.

Bij inkomen uit onderneming per persoon

Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.

Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon

Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Deze documenten kunt u samen met de ingevulde brief per e-mail of post aan ons verzenden. Na ontvangst van de brief met het verzoek tot huurverlaging compleet met alle gevraagde documenten gaan wij aan de slag met het controleren van de door u aangeleverde gegevens. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.