Eenmalige huurverlaging

In 2023 hebben wij de eenmalige huurverlaging toegepast. Was je inkomen in 2021 minder dan 120% van het sociaal minimum? Dan is deze huurverlaging vorig jaar automatisch doorgevoerd. 

 

Was je bruto-inkomen de laatste 6 maanden lager dan 120% van het sociaal minimum?

En heb je vorig jaar geen huurverlaging gehad? Dan kun je tot en met 30 december 2024 huurverlaging aanvragen.

 

Dit zijn de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging:

 • Je woonde op 1 maart 2023 al in je huidige woning van Nester. Ben je na 1 maart 2023 verhuisd? Dan kom je niet in aanmerking voor de huurverlaging.
 • Je woning heeft in 2024 een hogere huurprijs dan € 577,91 per maand.
 • Je hebt een gezamenlijk inkomen (alle personen in het huishouden boven 27 jaar) dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Als 120% van het sociaal minimum gelden in 2024 de volgende inkomensgrenzen:

 • Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt : € 24.840 per jaar
 • Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt: € 26.430 per jaar
 • Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen: € 32.370 per jaar
 • Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt:  € 35.150 per jaar
   

Hoe vraag je eenmalige huurverlaging aan?

Stuur ons een brief (zie de voorbeeldbrief) met de ingevulde verklaring, samenstelling van het huishouden en bewijs van het inkomen. Meer informatie vind je onder de veelgestelde vraag ‘Hoe vraag ik zelf huurverlaging aan?’

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Hoe wordt mijn inkomen berekend?

Algemeen

Wij controleren de inkomensgegevens die je aanlevert. Je krijgt binnen 3 weken bericht van ons. 

Heeft huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zijn dat huurverlaging van invloed is op de huurtoeslag die je ontvangt. Je huurtoeslag is namelijk afhankelijk van je inkomen, samenstelling huishouden en hoogte van de huur. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst, dat hoef je niet zelf te doen.

Moet ik mijn betaling aanpassen na de huurverlaging?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur.
Let er op dat u vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt.

Betaalt u de huur via bankoverschrijving?
Zorg er zelf voor dat het huurbedrag op tijd bij de bank is aangepast. Wilt u er zeker van zijn dat u altijd op tijd het juiste bedrag betaalt? Meld u dan aan voor automatische incasso, via www.nester.nl/huurbetalen.

Heeft u een bewindvoerder of een budgetcoach?
Betaalt iemand anders uw huur zoals een bewindvoerder of budgetcoach? Geef dan zelf op tijd uw nieuwe huurprijs door aan uw bewindvoerder of budget coach.

Betaalt u de huur via automatisch incasso?
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, dan schrijven wij vanaf 1 juli maandelijks het nieuwe bedrag af.

Wordt mijn huur volgend jaar weer verlaagd?

Algemeen

Nee, de regeling eenmalige huurverlaging 2023 geldt alleen in 2023 en 2024. Je kunt dit aanvragen tot en met 30 december 2024.

Hoe vraag ik zelf huurverlaging aan?

Algemeen

Je kunt een verzoek tot huurverlaging indienen door het invullen van deze voorbeeldbrief 'aanvraag eenmalige huurverlaging'.

Om vast te kunnen stellen of je recht hebt op een huurverlaging moet je kunnen aantonen dat je inkomen lager is dan 120% van het minimuminkomen.

Lever deze documenten aan

 1. de ingevulde voorbeeldbrief
 2. Een overzicht mét handtekening vanhet inkomen en de samenstelling van het huishouden. Deze moet minimaal het volgende bevatten:
  De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar. Dit bereken je door bij elkaar op te tellen: het inkomen uit arbeid en/of uitkering, vakantiegeld (ja/nee, hoogte) eventuele 13e maand, eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten
 3. Loonstroken/uitkering specificaties van de afgelopen 6 maanden van alle personen in het huishouden, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar.

Bij inkomen uit onderneming per persoon

Een schatting van de winst over de voorgaande 6 maanden opgesteld door de boekhouder. 

Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon

Een schatting van het bruto-inkomen van de voorgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Stuur deze documenten naar ons op. Dit kan per e-mail of per post. Let op dat je aanvraag compleet is! Alleen als je aanvraag tot huurverlaging compleet is, gaan wij hiermee aan de slag. Binnen 3 weken ontvang je een reactie van ons.