Huurachterstand

Het kan een keer voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Wij willen u graag helpen! Bijvoorbeeld door de huurachterstand in te halen. Of door een betalingsregeling met u te treffen. Dat betekent dat u uw huurschuld in delen betaalt. 

Neem contact met ons op!

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt via 077 - 476 77 77. Of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl. We kijken graag samen met u naar een oplossing. Wij weten dat mensen zich soms schamen voor financiële problemen. Maar hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij u kunnen helpen. 

Voorkom extra schulden

Als u wacht met contact opnemen, dan lopen uw schulden op. Bijvoorbeeld door incassokosten of kosten voor een deurwaarder.

Veel gevraagd over Huurachterstand

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 077 - 476 77 77. Of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl. We kijken graag samen met u naar een oplossing. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij u kunnen helpen. 

Als u wacht met contact opnemen, dan lopen uw schulden op. Bijvoorbeeld door incassokosten of kosten voor een deurwaarder.

Mijn (nieuwe) bewindvoerder/budgetbeheerder regelt mijn financiële zaken. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Algemeen

Uw (nieuwe) bewindvoerder of budgetbeheerder geeft dit aan ons door. Neem bij twijfel contact op met uw bewindvoerder of budgetbeheerder.

Welke deurwaarder schakelen jullie in als ik een huurachterstand heb?

Algemeen

We werken met 2 deurwaarders, Hafkamp en Agin Otten. U krijgt bericht van een van deze deurwaarders als wij uw dossier overdragen. Kunt u een rekening niet betalen? Neem dan contact met ons op via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl om een betalingsregeling af te spreken.

Ik heb bericht van de deurwaarder ontvangen maar ik heb mijn huur wel betaald. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem contact op met de deurwaarder.

Ik heb bewindvoering aangevraagd in verband met mijn financiële problemen. Wachten jullie op bericht van mijn bewindvoerder?

Algemeen

Uw bewindvoerder moet dit aan ons doorgeven. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

De deurwaarder stuurt een bericht dat mijn woning wordt ontruimd. Hoe kan ik dat voorkomen?

Algemeen

Neem contact op met de deurwaarder en vraag hoe u de huisuitzetting kunt voorkomen.

Ik ben het niet eens met het bedrag dat de deurwaarder in rekening brengt. Met wie kan ik contact opnemen?

Algemeen

Neem contact op met de deurwaarder.

Mijn huurachterstand is in handen van de deurwaarder. Kan ik nog met Nester een betalingsregeling treffen?

Algemeen

Wanneer een dossier bij de deurwaarder ligt kan Nester geen betalingsregeling meer treffen. de huurder kan zich melden bij de deurwaarder voor het maken van een betalingsregeling.

Mijn budgetbeheer/ onder bewindstelling is beëindigd. Hoe moet ik dit doorgeven?

Algemeen

De budgetcoach/ bewindvoerder moet hiervoor een bewijs van trajectbeëindiging naar info@nester.nl sturen. Hiermee toont hij aan dat jij als huurder niet meer onder bewind/budgetbeheer staat.

Ik heb een huurachterstand en ben door Nester aangemeld bij de gemeente voor vroeg signalering. Waarom is dit?

Algemeen

Als je een huurachterstand hebt, dan meldt Nester je aan bij de gemeente voor vroeg-signalering. Met deze stap willen wij onze huurders een helpende hand bieden om meer huurachterstand te voorkomen en op tijd hulp te kunnen bieden.

De gemeente neemt naar aanleiding van deze melding contact met je op en doet vrijblijvend een hulpaanbod.