Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. 
In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ontvang ik jaarlijkse een afrekening voor servicekosten?

Ja, één keer per jaar worden de servicekosten afgerekend.

Wat valt er precies onder servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in uw woongebouw. Denk aan schoonmaak, elektra in de algemene ruimtes, groenvoorziening.

Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten.

Jaarlijks rekenen we uit hoe hoog de servicekosten daadwerkelijk waren in de periode van 1 januari tot en met 31 december. We weten dan of uw betaalde voorschot te hoog of juist te laag was. Zijn de kosten lager dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Vallen de kosten juist hoger uit? Dan betaalt u het verschil aan ons terug.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Wij maken binnen 4 weken het geld over op uw rekening.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Servicekosten worden in de lopende huur berekend. Dus die betaalt u automatisch mee.

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

U kunt een huurspecificatie aanvragen via wonen@nester.nl. Hierop ziet u precies wat u betaalt.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Ja, wij kunnen het voorschotbedrag servicekosten jaarlijks aanpassen. Dat doen we alleen als we verwachten dat de kosten van voorzieningen en diensten hoger of lager uitvallen.

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

In de meeste gevalllen doen wij dat voor u. Twijfelt u, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl.

Ik heb een afrekening van mijn serivcekosten ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op. Wij kijken het graag voor u na.

Wat kan ik doen om mijn stookkosten te verlagen?

Als u verbruik omlaag gaat, kan het voorschot verlaagd worden. Tips voor een lager energieverbruik vindt u op onze website. 

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Ja, hiervoor kunt u een betalingsregeling afsluiten. Neem contact met ons op.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

De servicekosten tellen gedeeltelijk mee voor de huurtoeslag. Informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl

Op welke manier worden stookkosten in rekening gebracht?

Het voorschotbedrag wordt als servicekosten in de huur meegenomen.

Kan ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aanpassen?

Neem hierover contact op met een van onze medewerkers.

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Het voorschotbedrag wordt ingeschat op basis van de stookkosten van het afgelopen jaar.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Neem hierover contact op met een van onze medewerkers via 077 - 476 77 77 of via wonen@nester.nl. We gaan graag met u in gesprek over een oplossing. 

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Dan is er meer verbruikt dan van te voren ingeschat. Deze inschatting is op basis van het verbruik van het afgelopen jaar.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Wij maken dit binnen drie weken over op uw rekening.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Jazeker, neemt u hiervoor contact op met een van onze medewerkers via wonen@nester.nl of 077 - 476 77 77.