Geschillencommissie

Handelen wij uw klacht niet naar tevredenheid af? Dan kunt terecht bij de Regionale Geschillencommissie of de Huurcommissie. De Regionale Geschillencommissie heeft hier een standaardformulier voor. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier schriftelijk indienen of via info@rgnml.nl.