Geschillencommissie

Handelen wij uw klacht niet naar tevredenheid af? Dan kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. De Regionale Geschillencommissie heeft hier een standaard formulier voor. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier schriftelijk indienen of via info@rgnml.nl.

Als de klachtenafhandeling door Nester, na advies van de Regionale Geschillencommissie, ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u met het geschil terecht bij de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl.