Medehuurderschap en inwoning

Inwoning

Als er iemand bij u in huis komt wonen, heeft u daarvoor toestemming nodig van Nester. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen. Nadat u de toestemming heeft gekregen, moet degene die bij u in huis komt wonen zich inschrijven bij de gemeente op uw adres. Deze inwonende persoon wordt niet bijgeschreven op het huurcontract en heeft niet dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt, kan degene die inwoont niet in de woning blijven wonen. Ga naar het formulier inwoning.

Medehuurderschap

Als u samenwoont is medehuurderschap mogelijk. De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.

Er gelden wel enkele voorwaarden. U mag bijvoorbeeld niet van plan zijn om op korte termijn zelf te vertrekken met de bedoeling om uw medehuurder, hoofdhuurder te laten worden. Ga naar het formulier Medehuurder inschrijven om een medehuurder in te schrijven. 

Inwonende kinderen?

Uw inwonende kinderen kunnen meestal geen medehuurderschap aanvragen, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld inwonende kinderen die ouder zijn dan 30 jaar en altijd bij hun ouders hebben gewoond. Dit wordt echter per situatie beoordeeld. 
Neem hierover contact met ons op!

Mantelzorg

Soms is het mogelijk om op basis van het verlenen van mantelzorg in aanmerking te komen voor het medehuurderschap. Onze medewerkers van de afdeling Wonen kunnen u hierover informeren. 

Veel gevraagd over Medehuurderschap en inwoning

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Ja, wanneer u wilt gaan samenwonen dan moet u voor hem/haar een "aanvraag tot inwoning" indienen. Uw nieuwe huisgenoot wordt dan uw medebewoner echter geen medehuurder.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op de huurovereenkomst komt. Kan dat?

Ja, dat kan. Uw partner dient echter tenminste 2 jaar woonachtig te zijn op uw adres voordat medehuurderschap kan worden aangevraagd en uw partner op het huurcontract kan worden bijgeschreven. Bij de aanvraag voor medehuurderschap dient u diverse documenten aan te leveren. Informatie hierover kunt u terugvinden op het aanvraagformulier. 

Wanneer u en uw partner trouwen of geregistreerd partnerschap hebben kan uw partner op het huurcontract worden bijgeschreven. U dient dit wel aan ons schriftelijk door te geven via hetzelfde aanvraagformulier. 

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Nee, samenwonen heeft geen gevolgen voor de huurprijs. Samenwonen kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele huurtoeslag. De belastingdienst baseert de hoogte van de huurtoeslag op alle inkomens onder 1 dak. Informatie hierover kunt u opvragen bij de belastingdienst.