Overlijden melden

Als iemand overlijdt, heeft u vaak veel aan uw hoofd. Wij helpen u dan graag. Neem gerust contact met ons op via 077 - 476 77 77 als u advies of hulp nodig heeft, bijvoorbeeld voor het opzeggen van de huur voor een overleden familielid.

Veel gevraagd over Overlijden melden

Mijn partner is overleden. We waren getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap. Ik blijf in de woning wonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Ja, u kunt hiervoor het formulier overlijden melden. Dit formulier kunt u online invullen of downloaden en via email of post opsturen. 

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Hoe regel ik dat?

U kunt hiervoor het formulier overlijden melden gebruiken. Dit formulier kunt u online invullen of downloaden en via email of post opsturen.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurovereenkomst overnemen?

  • Is de overledene uw echtgenoot of geregistreerde partner, dan mag u in de woning blijven wonen.
  • Is uw partner niet uw echtgenoot of geregistreerde partner, maar staat uw naam ook op de huurovereenkomst (als medehuurder)? Dan mag u ook in de woning blijven wonen.
  • In alle andere gevallen mag u niet in de woning blijven wonen of de huurovereenkomst overnemen.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurovereenkomst overnemen?

In principe kunnen kinderen niet de huurovereenkomst overnemen. Kinderen van hoofdhuurder(s) kunnen enkel in aanmerking komen voor evt. medehuurderschap wanneer zij ouder zijn dan 30 jaar en altijd op het betreffende adres hebben gewoond.

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Wat is de opzegtermijn?

De minimale opzegtermijn is 1 maand. De huur kan iedere dag van de maand opgezegd worden. De opzegtermijn gaat in op de datum van ontvangst van het ingevulde formulier inclusief de overlijdensakte. 

Mijn partner is overleden. We waren niet getrouwd of hadden geen geregistreerd partnerschap. Ik wil in de woning blijven wonen. Mag dat?

Is uw overleden partner niet uw echtgenoot of geregistreerde partner, maar staat uw naam op de huurovereenkomst (evt. als medehuurder)? Dan mag u in de woning blijven wonen.

Staat uw naam niet op de huurovereenkomst, dan mag u niet in de woning blijven wonen.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik de huur opzeg namens een overleden huurder?

In geval van overlijden van de huurder kan de huur enkel opgezegd worden door een erfgenaam. U dient ook een kopie van de overlijdensakte af te geven en het formulier overlijden melden. Dit formulier kunt u online invullen of downloaden en via email of post opsturen.Ook kunnen wij bij twijfel een notariële verklaring van erfrecht opvragen om aan te tonen dat u de gerechtigde erfgenaam bent. De notariële verklaring van erfrecht hoeft enkel op verzoek van Nester aangeleverd te worden.

Ik ben erfgenaam van een persoon die overleden is en ingeschreven staat als woningzoekende. Hoe regel ik de uitschrijving?

Dit kan via het account van deze persoon op www.thuisinlimburg.nl.