Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.