Onderhoud door ons

Onderhoud dat door ons wordt uitgevoerd noemen wij planmatig onderhoud. Dit is terugkerend onderhoud dat wij per wijk plannen. Denk aan het onderhoud aan kozijnen en daken en het schoonmaken van cv-installaties en mechanische ventilaties.

Veel gevraagd over Onderhoud door ons

Hoe word ik geïnformeerd over het onderhoud aan mijn woning?

U krijgt ruim van tevoren een brief over de werkzaamheden.

Wat valt onder onderhoud door ons?

Wij onderhouden onze woningen volgens een meerjarenplanning. Meestal voeren we dit dan in het hele complex of wijk uit. We plannen de werkzaamheden op basis van inspecties en bijvoorbeeld het bouwjaar van de woning.

De lift in mijn woongebouw is stuk. Waar meld ik dat?

Bel het noodnummer dat op het bordje in de lift staat. Kunt u het noodnummer niet zien, omdat bijvoorbeeld de deuren niet meer openen? Neem dan contact met ons op via 077 - 476 77 77 (keuze 9).

Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van het onderhoud. Waar kan ik dat melden?

Bent u niet tevreden over de werkzaamheden? Neem dan contact op de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact met ons op via wonen@nester.nl.

Mijn dakgoot of regenpijp zit verstopt. Wat moet ik doen?

Voor verstopping van de dakgoot of regenpijp kunt u contact opnemen met ons via 077 - 476 77 77 (keuze 9).

Mijn dak is beschadigd. Waar meld ik dat?

Beschadiging van uw dak kunt u aan ons doorgeven via 077 - 476 77 77 (keuze 9).

Wie is er verantwoordelijk voor het wassen van de ramen?

Het wassen van de ramen bij een eengezinswoning is voor rekening van de huurder, het wassen van ramen van een appartementengebouw verzorgd WG. De kosten hiervoor worden verrekend middels de servicekosten.

Hoe vaak maken jullie mijn dakgoten schoon?

Wij maken de dakgoten schoon, zodra u bij ons een melding maakt, dat dit nodig is. Bij VVE gebouwen bepaalt de VVE dit.

Regelen jullie vervangende woonruimte als er onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd?

Bij werkzaamheden kunt u altijd in uw woning blijven. Het kan zijn dat u last heeft van de werkzaamheden, maar we zorgen ervoor dat uw woning bewoonbaar blijft.

Wanneer wordt er onderhoud aan de lift in mijn woongebouw uitgevoerd?

Elk jaar voeren we onderhoud aan de lift in uw gebouw uit. Elk jaar voeren we onderhoud aan de lift in uw gebouw uit. De lift wordt elk anderhalf jaar gekeurd conform de laatste wet en regelgeving.

Ik wil niet dat er onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd. Waar kan ik dat melden?

Het is voor u en toekomstige huurders belangrijk dat onze woningen goed onderhouden worden. Daarom kunt u niet kiezen om de werkzaamheden niet te laten uitvoeren.

Ik heb een schoorsteen. Hoe vaak vegen jullie de schoorsteen van mijn woning of woongebouw?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vegen van uw schoorsteen. Uw verzekering adviseert een schoorsteen jaarlijks te laten vegen.

De lift in mijn woongebouw is vies. Waar meld ik dat?

Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77. Of stuur een e-mai naar wonen@nester.nl.

Is de lift in mijn woongebouw buiten werking als er onderhoud wordt uitgevoerd?

Voor uw veiligheid en van de monteur, kan de lift tijdens een onderhoudsbeurt niet worden gebruikt. Voordat onderhoud wordt uitgevoerd, krijgt u hiervan bericht. Dit doet Nester via het algemene informatiebord in uw complex.

Ik heb een schoorsteen. Wie is verantwoordelijk voor het vegen van mijn schoorsteen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vegen van uw schoorsteen. De kosten betaalt u zelf.

Hoe vaak worden de ramen gewassen in mijn woongebouw?

Hoe vaak de ramen in een gebouw worden gewassen, is afhankelijk van het contract dat we met het glasbewassingsbedrijf hebben afgesloten. We gaan uit van 3 tot 4 glasbewassingen per jaar. Mochten de bewoners dit te weinig vinden, dan kunnen we het aantal glasbewassingen verhogen, mits 70% van de huurders daarmee akkoord is.

De ramen in mijn woongebouw zijn vies. Waar meld ik dat?

Buiten de afgesproken glasbewassingen worden de ramen niet extra gewassen. Het melden van vieze ramen heeft derhalve geen zin. Zijn de ramen pas gewassen en dit is niet goed gebeurd, dan kan dit gemeld worden liefst binnen 24 uur na het wassen. Wij zullen dan het schoonmaakbedrijf hierop aanspreken en deze zal dan indien nodig de ramen opnieuw wassen.

Het mechanisch ventilatiesysteem in mijn woning is stuk. Waar meld ik dat?

Alle klachten en of storingen moet u telefonisch doorgeven aan Nester via 077 - 476 77 77 (keuze 9).

Ik heb een mechanisch ventilatiestyeem in mijn woning. Wie betaalt de kosten voor het onderhoud?

De kosten van het onderhoud is voor de verhuurder mits de huurder geen eigen installatie heeft gekocht. Alle kosten met betrekking tot onderhoud , vervangingen en of storingen zijn ook voor kosten van Nester.

Ik ben niet aanwezig als er onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd. Kan dit op een ander moment plaatsvinden?

U wordt ruim van te voren geïnformeerd over de start van de werkzaamheden, zodat u voldoende gelegenheid heeft om hiervoor tijd vrij te maken. Bent u door omstandigheden echt niet in de gelegenheid om zelf aanwezig te zijn, dan mag in uw plaats iemand anders aanwezig zijn b.v. een familielid of vriend.

Ik heb een mechanisch ventilatiesysteem in mijn woning. Kan ik deze zelf schoonmaken?

Zelf een mechanisch ventilatie onderhouden is niet van toepassing, Nester heeft een contract afgesloten met een specialist op het gebied van mechanische ventilatie. De huurder kan alleen de ventilatie kap/rooster schoonmaken.

Wat is een mechanisch ventilatiesysteem?

Mechanische ventilatie, ook wel MV genoemd, zorgt voor een voortdurende luchtverversing. Mechanische ventilatie wordt toegepast om gebruikte lucht af te voeren en verse (buiten)lucht aan te voeren. Mechanische afzuiging vindt meestal centraal plaats, vaak op zolder. De installatie bestaat uit een MV-box en ingebouwde ventilatiekanalen.

Hoe gebruik ik de standen van mijn mechanisch ventilatiesysteem?

Ons advies voor de standen van het ventilatiesysteem: bij douchen op stand 3, bij koken op stand 3 en bij een normale situatie stand 1.

Ik heb een cv-ketel, moet ik deze zelf onderhouden?

Zelf een cv-ketel onderhouden is niet van toepassing, Nester heeft een contract afgesloten met een specialist op het gebied van centrale verwarming, mechanische ventilatie, warmte terug win (wtw) installatie en koeltechnisch installatie.

 De huurder moet wel zelf de waterstand van de cv-installatie controleren en als deze te laag is de cv-installatie zelf bijvullen en ontluchten. Heeft de huurder een servicecontract bij ons afgesloten, dan hoeft de huurder de cv-installatie niet zelf bij te vullen en te ontluchten. Preventief onderhoud en of storingen wordt door onze specialist  uitgevoerd. Hiervoor contact opnemen met Nester en in het keuzemenu kiezen voor 1 voor Volta of voor 9 als het niet bekend is, welk bedrijf dat het onderhoud uitvoert.

Op de site van Volta Limburg staat omschreven hoe en wanneer men een cv-ketel moet bijvullen.