Onderhoud door u

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor een deel van het onderhoudswerk. Welke zaken door de huurder en welke zaken door de verhuurder uitgevoerd moeten worden is wettelijk vastgelegd in het "Besluit Kleine Herstellingen" van de overheid. Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, nalatigheid of opzet zijn kosten in alle gevallen voor de huurder.

Cadeau voor onze huurders
Om de fusie tussen WoonGoed 2-Duizend en Woningstichting te vieren, geven wij al onze huurders het service-abonnement gratis tot en met 30 september 2021.

Hier vindt u de folder Reparaties van A tot Z.