Hoe werkt woningtoewijzing

Bij het toewijzen van woningen moeten wij ons houden aan de wetgeving. Welke woning toegewezen kan worden hangt onder andere af van je inkomen. Hierbij moeten we rekening houden met twee regels. Hieronder worden deze regels kort toegelicht.

Percentage van de huurwoningen *cijfers 2021

Ten minste 80% - Maximaal €40.024
Maximaal 10% - Tussen €40.024 - €44.655
Overige 10% - Zorgcomplexen, met voorrang ingezet voor huishoudens met psychische of lichamelijke beperkingen.

Passend toewijzen: welke woning bij welk inkomen?

Woningcorporaties moeten zich richten op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de gewijzigde Woningwet. Betaalbare huurwoningen mogen woningcorporaties niet aan iedereen verhuren, hiervoor zijn regels. Sinds 1 januari 2016 geldt de Passendheidsnorm. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een smalle beurs in een te dure woning wonen.

Veel gevraagd over Hoe werkt woningtoewijzing

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Als u geen inkomen heeft is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een woning te huren.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Een daling van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Een stijging van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren.

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld bij het verzamelinkomen?

Ja, het inkomen van een partner wordt meegerekend.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de huishoudgrootte.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren.

Wat is passend toewijzen?

Dit betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.