Maatwerk

Medisch maatwerk

Heeft u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig? Vraag dan bij ons medisch maatwerk aan. Wij sturen deze aanvraag dan door naar de Maatschappelijke Ondersteuning Zaak (MO-Zaak). Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Dit advies nemen wij over. Als de MO-Zaak adviseert dat u wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, dan krijgt u een urgentiestatus.

Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-. Een voorwaarde voor medisch maatwerk is dat u op dit moment woont in ons werkgebied. Dit zijn gemeente Beesel, Echt-Susteren, Roermond, Leudal, Roerdalen en Maasgouw.  U hoeft nog geen huurder van ons te zijn.

Wilt u medisch maatwerk aanvragen? Maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnummer: 077 - 476 77 77.

Sociaal maatwerk

In sommige situaties zoeken wij een maatwerkoplossing voor huisvesting. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Een scheiding, en hieropvolgend een noodzaak om te verhuizen, is geen reden voor maatwerk. 

Veel gevraagd over Maatwerk

Hoe krijg ik medisch maatwerk?

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor advies. Nester schat in bepaalt of u in aanmerking komt voor maatwerk.

Wanneer dit het geval is, zullen we uw aanvraag doorsturen naar Oreon. Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Indien Oreon ons adviseert dat dat u wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, krijgt u bij ons een voorrangsstatus.
Medisch maatwerk kan ook toegepast worden als de WMO van uw gemeente een verhuisadvies afgeeft.
Medisch maatwerk aanvragen kost €60,-.

U kunt alleen in aanmerking komen voor maatwerk als u op dit moment ook woonachtig bent binnen ons werkgebied. Ons werkgebied is Swalmen, Echt (en directe omgeving en Reuver.
U hoeft nog geen huurder van ons te zijn, maar dient wel binnen dit gebied te wonen.

Wat is sociaal maatwerk?

Sociaal maatwerk is een voorrangsstatus in bijzondere gevallen. We hebben geen sociale urgentie. Wel zijn er gevallen waar we huisvesting door maatwerk inzetten. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of een medische urgentie. Helaas is een scheiding, en hieropvolgend een noodzaak om te verhuizen, geen reden voor maatwerk.

Wat is medisch maatwerk?

Medische maatwerk is een voorrangsstatus om een medische reden.

Ik krijg medisch maatwerk. Op welke woningen mag ik reageren?

Na het krijgen van de urgentiestatus mag u op alle woningen in ons woningaanbod reageren. Bij sommige woningen krijgt u voorrang. Dit staat in de advertentie vermeld: "mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang”.

Hoe krijg ik sociaal maatwerk?

Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Ik ga scheiden. Kan ik sociaal maatwerk krijgen?

Alleen in bijzondere (nood)gevallen kunt u hierdoor sociaal maatwerk krijgen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Hoe krijg ik maatwerk?

Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Wat is maatwerk?

Als u in een persoonlijke of medische noodsituatie zit is het soms mogelijk om maatwerk te krijgen. Met maatwerk maakt u  meer kans op de hiervoor gelabelde woning dan andere woningzoekenden. U en de woning moeten aan de voorwaarden van passend toewijzen voldoen. Medisch maatwerk wordt alleen verstrekt op lichamelijke gebreken. Psychische klachten zijn geen reden voor maatwerk.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik voorrang heb gekregen?

Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van vraag en aanbod.

Ik ben dakloos. Kan ik sociaal maatwerk krijgen?

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Ik heb overlast van mijn buren. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een andere woning?

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Wat betaal ik voor het aanvragen van maatwerk?

Medisch maatwerk aanvragen kost €60,- vanwege aanvullende kosten die worden gemaakt om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Ik heb maatwerk en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kan zijn dat er meerdere reacties van kandidaten met maatwerk zijn of u voldoet niet aan de voorwaarden.

Ik kan mijn woning niet meer betalen. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een goedkopere huurwoning?

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Ik ben zwanger. Kan ik sociaal maatwerk krijgen?

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.