Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook geven zij advies aan de bestuurder. Ieder jaar legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af aan het publiek. Dit doet zij in het volkshuisvestingsverslag, dat onderdeel uitmaakt van het jaaroverzicht.

Lees wie de leden van de RvC zijn. 

 

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een aantal documenten.

 

De leden van de RvC

Lees meer over de leden van de RvC, hun rooster van aftreden en hun nevenfuncties.

De heer drs. G.C.P. (Giel) Dijk

Geboren: 29-6-1949
Hoofdfunctie: DGA Dijk Holding BV
Functie in RvC: voorzitter (vanaf 9 april 2018), lid Remuneratie- en Selectiecommissie en aandachtsgebied OR
Lid sinds: 1 januari 2018
Aftredend: 1 januari 2022, herbenoembaar
Nevenfuncties:

 • Voorzitter RvT Stichting Elisabeth Strouven Fonds
 • Bestuurslid Stichting Memorial Center Akkers van Margraten
 • Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Ooftmengerdreef

De heer Drs. W.J.P.M. (Wiel) Dings RA RC

Geboren: 27-8-1958
Hoofdfunctie: Interim Financieel Manager
Functie in RvC: aandachtsgebied financiën, voorzitter Auditcommissie
Lid sinds: 19 december 2016
Herbenoemd: 19 december 2020
Nevenfuncties: Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Rijnbeekflat Venlo

De heer Drs. F.B.F.M. (Frank) Peters RA RC

Geboren: 30-7-1978
Werkzaam bij: Kamer van Koophandel
Hoofdfunctie: Manager Finance & Control
Functie in RvC: lid aandachtsgebied financiën, voorzitter Remuneratie- en Selectiecommissie, lid Auditcommissie
Lid sinds: 1 januari 2018
Aftredend: 1 januari 2022, herbenoembaar
Nevenfuncties: geen

De heer P.M.J. (Leon) Poels

Geboren: 16-2-1954
Functie in RvC: lid, huurderscommissaris
Lid sinds: 17 december 2018
Aftredend: 17 december 2022, herbenoembaar
Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Stichting Toon Hermans Huis Sittard
 • Lid Kringbestuur Zuid Limburg, van Limburgse Werkgevers Vereniging
 • Lid Raad van Toezicht ROC Gilde Opleidingen

Mevrouw J.C.M. (Joos) Jacobs

Geboren: 16-1-1959
Werkzaam bij: Pentascope
Hoofdfunctie: Directeur
Functie in RvC: vice voorzitter, aandachtsgebied OR en huurderscommissaris
Lid sinds: 17 december 2018
Aftredend: 17 december 2022, herbenoembaar
Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Xonar (Jeugdzorgorganisatie Maastricht)
 • Bestuurslid Coöperatie Wakker Aan

De heer mr. dr. R.G.H.G. (Roger) Kerff 

Geboren: 21 november 1971
Werkzaam bij: stichting Registerplein te Utrecht
Hoofdfunctie: directeur-bestuurder stichting Registerplein te Utrecht
Functie in RvC: lid RvC
Lid sinds: 1 juli 2020
Herbenoemd: 1 mei 2021
Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Levanto Sittard
 • Lid Raad van Toezicht Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel
 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Gennep