Bericht De Limburger Pannenfabriek voorbarig

Dagblad de Limburger publiceerde op 19 november een artikel over nieuwbouw op het terrein van de voormalige dakpannenfabriek Cuijpers in Echt. Het klopt dat v.o.f. ’t Thaal, een samenwerking tussen Nester en Jongen Projectontwikkeling, plannen heeft voor dit terrein. We denken erover om 40 appartementen te bouwen: 30 sociale huurwoningen en 10 middenhuurwoningen. Jongen denkt er over om 20 koopwoningen te realiseren. Echter, deze plannen staan nog niet vast.

Op dit moment voeren we een haalbaarheidsstudie uit. We verwachten in maart 2021 de uitkomsten. Het kan nog dat het nieuwbouwprogramma wijzigt en het kan zelfs nog dat de nieuwbouw niet doorgaat. Daarom hebben wij nog niks over deze plannen naar buiten gebracht. We verwachten in april 2021 nieuws naar buiten te kunnen brengen.

Wat weten we wel:

  • Nester heeft plannen voor het terrein van de Pannenfabriek.
  • Nester heeft het voornemen hier 40 appartementen te bouwen: 30 sociale huurwoningen en 10 middenhuurwoningen
  • Jongen Projectontwikkeling heeft het voornemen 20 grondgebonden koopwoningen te bouwen
  • In april 2021 verwachten we nieuws over de definitieve plannen naar buiten te kunnen brengen.

Wat weten we nog niet zeker:

  • Voor welke doelgroepen we deze woningen willen bouwen.
  • Of het nieuwbouwprogramma (financieel) haalbaar is.