Geen Aedes-benchmark dit jaar

Dit jaar neemt Nester niet deel aan de Aedes-benchmark. Deze benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd en geeft inzicht in de prestaties van woningcorporaties. Aedes presenteert deze cijfers op 19 november 2020.

Waarom neemt Nester niet deel?

Tot 1 juli bestond Nester uit twee organisaties: Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend. Vanaf 1 juli zijn wij één organisatie. Het was voor ons daardoor niet mogelijk om eenduidige gegevens aan te leveren voor het benchmark-onderzoek.

Volgend jaar

In 2021 neemt Nester weer deel aan de Aedes-benchmark. In de tussentijd monitoren wij, net als altijd, onze prestaties via KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector).