Governance audit: goed bestuur en positieve ontwikkeling

Als sociale huisvester moeten we de goede dingen doen én de dingen goed doen. Daarom controleert de Autoriteit wonen (Aw) onregelmatig hoe corporaties het doen op het gebied van governance.Onlangs onderzocht Aw hoe Nester ervoor staat. Hun oordeel: Nester heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De organisatiecultuur is open en mensen durven zich uit te spreken. We werken integer en we pakken aan op punten waar we nog wat kunnen verbeteren.


We nemen u graag mee in het hele oordeel van de Aw. Met onze kernwaarden als meetlat. De hele brief is te lezen op de website van Aw.

Goed bestuur  BETROUWBAAR | SAMEN

“Zowel de bestuurder als de RvC geven betrokken en professioneel invulling aan hun taken. De onderlinge relatie is open en transparant, waarbij de discussie zeker niet wordt geschuwd.”

Durven te praten  DICHTBIJ | SAMEN

“Het in 2019 aangetreden MT moet op onderdelen nog groeien in zijn rol. De oude cultuur binnen WoonGoed 2-Duizend heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe cultuur, waar de medewerkers zich durven uitspreken. Al zal dat voor de één gemakkelijker gaan dan voor de ander.”

Aanpakken op ontwikkeling  BETROUWBAAR | ONDERNEMEND

“De organisatie is op onderdelen nog niet in control. Maar dat is gezien het verleden bij WoonGoed 2-Duizend en de nog recente fusie met Woningstichting Domus niet verwonderlijk. De Aw heeft de indruk dat daar op alle onderdelen binnen de organisatie hard aan wordt gewerkt. Waaraan ook de controller een belangrijke bijdrage levert.”

Integriteit  DICHTBIJ | ONDERNEMEND

“De Aw is positief over de wijze waarop het onderwerp integriteit binnen de organisatie leeft en levend wordt gehouden.”

Ontwikkeling

Ook gaf de Aw ons nog enkele tips voor goede governance:

  • Hou het zuiver: zorg voor gepaste afstand en rolinvulling tussen auditcommissie en bestuurder.
  • Divers nest: zorg bij toekomstige invulling van RvC-vacatures voor meer verscheidenheid.
  • Ga in gesprek: RvC gaat het gesprek met stakeholders aan over het nieuwe ondernemingsplan.
  • Stel doelen: RvC en bestuur bepalen aan de hand van het nieuwe ondernemingsplan KPI’s.
  • Streng op financiële ratio’s: zorg voor onderbouwde keuze van mogelijk strengere eigen normen voor de financiële ratio’s.

Best knap voor een organisatie die enkele jaren geleden nog in zwaar weer zat (Nester-voorganger WoonGoed 2-Duizend). Daar zijn we trots op!