Innovatief woonconcept voor jongeren in Reuver en Echt

Jongeren komen in Nederland heel lastig aan een betaalbare woning. Over het algemeen hebben jongeren weinig inkomen en staan ze nog niet lang op een wachtlijst voor een huurwoning. Als er al een huurwoning vrij komt, is deze vaak gericht op gezinnen en daardoor te groot én te duur. Daarom wil Nester specifiek voor deze doelgroep bouwen in Reuver (aan Rustoord, grenzend aan het kerkhof ) en Echt (Heerweg). Hiervoor trekt Nester samen met beide gemeentes op.

 

Nester heeft in november 2020 een marktuitvraag ingediend bij twee partijen. De vraag is om een nieuw woonconcept te bedenken voor jongeren tot 28 jaar, waarbij specifiek aandacht is voor jongeren onder de 23. Passend bij de financiële en leefsituatie van jongeren. De uitdrukkelijke opdracht in de marktuitvraag is om niet alleen te denken over een woning, maar ook over een serviceconcept. De bedoeling is om jongeren te ontzorgen. Denk aan goedwerkende wifi, een gezamenlijke wasfaciliteit, gezamenlijke mobiliteit en ontmoetingsplekken.

Directeur-bestuurder Harrie Oosterlee licht toe hoe Nester tot dit plan kwam: “In 2019 werkten wij samen met jongeren een woonconcept uit, waarbij we goed keken naar de ervaringen van de ruim 800 studentenwoningen die Nester heeft in Den Haag en Delft. Dat concept gaan wij nu gebruiken en samen met twee marktpartijen vertalen in een kleinschalig woonconcept aansluitend op de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren.”  

 

Wonen als een service

Bouwen in serviceconcepten wordt in Limburg nog niet veel toegepast in de sociale huur. Voor Nester is dit de gelegenheid om iets te kunnen doen voor een doelgroep met een hoge woningnood. Manager Vastgoed a.i. Wim Verstappen vertelt: “De markt biedt vooral traditionele bouw. Deze woningen zijn vaak te groot voor jongeren en met de stijgende bouwkosten ook te duur om te bouwen voor een huurprijs van rond de € 450,-. Tijdelijke woningen zijn vaak kleiner en goedkoper, maar – de naam zegt het al- een tijdelijke oplossing. Wat we zoeken, is een concept dat voorziet in de eerste woningbehoefte van jongeren die zelfstandig willen wonen. Voorzien van een aantal diensten, die onderdeel zijn van het woonconcept. We zijn heel benieuwd naar de uitwerking van de nieuwe concepten door de geselecteerde marktpartijen.”

 

De nood is hoog

Voor de gemeentes zijn de jongerenconcepten wenselijk om beter aan de woonbehoefte van hun burgers te kunnen voldoen. Gemeenten in de regio zien dat het moeilijk is jongeren in hun gemeenten te houden. Ze trekken weg naar de steden waar ze een klein appartement huren in een flat, terwijl hun sociale leven zich afspeelt in de gemeente waar ze geboren zijn. Wethouder Wonen in gemeente Beesel Debbie Heesakkers krijgt vaker mails van jongeren die een beroep doen op de gemeente om huisvesting voor jongeren te regelen:  “Sommige jongeren blijven nu noodgedwongen bij hun ouders inwonen terwijl ze graag op eigen benen willen staan. Er moet dan wel betaalbare huisvesting zijn. We zijn blij dat Nester met een innovatieve aanpak hierop wil inspelen en zijn benieuwd naar het nieuwe jongerenconcept.”

Gemeente Echt-Susteren sluit hier op aan. Wethouder Peter Pustjens ”Alles wat helpt om jongeren sneller, beter en goedkoper te kunnen huisvesten juichen wij als gemeente toe. Wij kaarten dit regelmatig aan bij marktpartijen en zijn dan ook blij met dit initiatief van Nester.”

Planning

In februari presenteerden twee partijen hun visie op een innovatief jongerenconcept. De volgende stap is dat we beide concepten afzonderlijk koppelen aan een concrete locatie en samen met de betreffende partij en de gemeente de haalbaarheid verder gaan onderzoeken. Afhankelijk van de voortgang hopen we om in 2021 met de bouw te starten en in 2022 de woningen op te leveren. Het gaat om ongeveer 16 tot 18 woningen in Echt en 16 woningen Reuver. Nester adviseert jongeren met interesse zich nu al in te schrijven op Thuis in Limburg, www.thuisinlimburg.nl. Op de locatie Rustoord in Reuver werkt Nester aanvullend ook nog aan een groter plan, voor onder meer reguliere sociale huurwoningen.