Nester behaalt het KWH-Huurlabel voor 2 jaar!

Hoera! We hebben voor het eerst als Nester het KWH-Huurlabel behaald! Dat is een mooie pluim van onze huurders.

KWH vraagt huurders continu (namens ons) hoe de kwaliteit van onze dienstverlening is. Bijvoorbeeld als iemand net verhuisd is naar een woning van Nester. Of een reparatie bij ons heeft gemeld. Het Huurlabel gaat over alle (woon)diensten die wij bieden. De kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld: vriendelijkheid, geduld, duidelijkheid en aanspreekbaarheid. Nester is super trots dat KWH ons dit Huurlabel voor 2 jaar toekent.

Onze score:

  • Algemene dienstverlening: cijfer 7,2 | 85% van de huurders tevreden
  • Woning zoeken: cijfer 8,1 | 97% van de huurders tevreden
  • Nieuwe woning: cijfer 7,9 | 94% van de huurders tevreden
  • Huur opzeggen: cijfer 8,0 | 93% van de huurders tevreden
  • Reparaties: cijfer 7,5 | 86% van de huurders tevreden
  • Onderhoud: cijfer 7,8 | 91% van de huurders tevreden

Wat is KWH?

Nester is als corporatie aangesloten bij het KWH. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. KWH begeleidt en inspireert corporaties bij het werken aan kwaliteit. KWH ziet kwaliteit als een continu verbeterproces waarin de dienstverlening aan de klant centraal staat. Nester deelt deze visie!

Wat is het KWH-Huurlabel?

KWH werkt daarom onder andere met een kwaliteitskeurmerk voor corporaties; het KWH-Huurlabel. Het unieke van dit label is dat de kwaliteit van dienstverlening door de ogen van de huurder wordt bekeken. KWH beoordeelt via metingen of een corporatie voldoet aan die kwaliteitseisen. Een deskundige commissie bepaalt vervolgens of een corporatie het KWH-Huurlabel verdient. Met de toekenning van het Huurlabel heeft KWH dus vastgesteld dat onze huurders onze dienstverlening dusdanig waarderen dat dit voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

We blijven werken aan onze dienstverlening!

Denk niet dat Nester nu met de benen omhoog gaat zitten. Want we blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening. En natuurlijk blijft Nester doorgaan met het meten van de kwaliteit van onze dienstverlening. Bedankt aan alle huurders die hebben deelgenomen aan een van de KWH-onderzoeken!