Op zoek naar een koopwoning? Denk aan de starterslening!

Samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) stelt de gemeente Roermond sinds 2007 een starterslening beschikbaar. Deze lening helpt starters op de - momenteel lastige - woningmarkt. 
Op 9 april 2021 heeft de raad van de Gemeente Roermond besloten de starterslening te verhogen.
Hiermee is het maximale aankoopbedrag voor startersleningen verhoogd naar € 245.000,- en het maximale leningsbedrag naar € 49.000,-. 

De starterslening kan een belangrijker bijdrage leveren aan de woonwens van woningzoekenden in Roermond en aan de doorstroming op de woningmarkt. 

Meer informatie hierover vindt u op www.svn.nl of via de Gemeente Roermond.