Joos Jacobs nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Vanaf 1 januari 2022 is Joos Jacobs voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Nester. Zij volgt daarmee Giel Dijk op, die sinds 9 april 2018 voorzitter was van de RvC van toen nog WoonGoed 2-Duizend.Joos Jacobs is al sinds 17 december 2018 lid van de RvC van WoonGoed 2-Duizend. Hoe kijkt zij tegen haar nieuwe uitdaging aan?

“Het is fijn dat Nester weer een stabiele en betrouwbare organisatie is die haar volkshuisvestelijke taak voortvarend oppakt, Als RvC zien we daar op toe. Op gepaste afstand en in verbinding met de organisatie en al haar belanghebbenden. Als voorzitter van de RvC wil ik er aan bijdragen dat we het goede doen, dat we anderen en onszelf daar steeds op bevragen, we aanspreekbaar zijn en bijsturen waar dat nodig is.”

 

Giel Dijk loodste WoonGoed 2-Duizend door een lastige tijd van toezicht, een herstelplan tot en met een fusie. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij Nester en voorganger WoonGoed 2-Duizend?

“Bij mijn aantreden begin 2018 bleken de organisatieproblemen van het toenmalige WoonGoed 2-Duizend vele malen groter dan verwacht. Een spannende én uitdagende klus om het ingestelde “bijzondere beheer” van WSW en het verscherpte toezicht van AW naar een goed einde te brengen. Met het aantrekken van Ton Mans als interim-bestuurder en de inzet van nieuwe mensen werd de binnen de organisatie aanwezige spankracht gemobiliseerd. In een onvoorstelbaar korte tijd werd de beoogde “turn-around” gerealiseerd en daarmee ook het opgelegde herstelplan van AW/WSW. Na het aantrekken van Harrie Oosterlee als nieuwe bestuurder kwam vervolgens de nieuwe fusie-organisatie Nester tot stand. Nester is een boreling met alle voorwaarden en talenten in huis om haar sociale volkshuisvestingsopdracht in Midden-Limburg in optima forma verder waar te maken. Een mooi moment voor mij om het voorzittersstokje van de RvC over te steken aan een jonger iemand voor deze nieuwe fase.”

nieuwe voorzitter Joos Jacobs en aftredend voorzitter Giel Dijk

Lees meer over onze RvC-leden.