Service-abonnement

Als huurder zorgt u samen met ons voor het onderhoud van uw woning. Wilt u een reparatie melden? Check dan eerst wie er verantwoordelijk is voor het verhelpen van het probleem. Dat vindt u in de folder Reparaties van A tot Z.

Voor een aantal reparaties die u anders zelf moet uitvoeren, kunt u een service-abonnement afsluiten. Hiervoor betaalt u maandelijks € 6,- Wij voeren ze dan voor u uit, zonder dat u hiervoor extra hoeft te betalen. In de reparatiefolder kunt u zien om welke reparaties dit gaat. Heeft u geen service-abonnement, dan zijn deze reparaties voor eigen rekening. 
Tot 1 januari 2022 betaalt u geen instapgeld  om lid te worden. Na die datum is het instapgeld € 30,-.

Gratis tot 1 november 2021

Om de fusie tussen WoonGoed 2-Duizend en Woningstichting Domus te vieren, gaven wij al onze huurders het service-abonnement gratis tot 1 november 2021. Dit abonnement stopt automatisch op 31 oktober 2021. 

Had u voorheen geen service-abonnement?

U heeft in september een brief ontvangen om u aan te melden voor het service-abonnement. U kunt zich via deze brief en het bijgestuurde formulier aanmelden, of door middel van het formulier op deze website.

Had u voorheen wel een service-abonnement?

Vanaf 1 november 2021 betaalt u weer maandelijks € 6,- voor het service-abonnement. U hoeft verder niets te doen.

Wilt u geen gebruik maken van het service-abonnement?

En had u nog niet eerder een service-abonnement? Dan stopt het service-abonnement automatisch op 31 oktober 2021. U betaalt vanaf 1 november 2021 zelf de kosten van een aantal reparaties.

Had u voorheen voorheen een service-abonnement via Domus of Wonen Limburg, maar wilt u dit niet meer? Dan kunt u zich vóór 14 oktober afmelden door een e-mail te sturen naar wonen@nester.nl of de afmelding schriftelijk per post toe te sturen. 

Veel gevraagd over Service-abonnement

Hoe meld ik mij aan voor het service-abonnement?

Was u voorheen nog geen lid?
Dan loopt dit automatisch tot 1 november 2021. U heeft een brief gekregen om u aan te melden voor het service-abonnement ná 1 november. Hiervoor betaalt u € 6.- per maand. Hieronder staat beschreven op welke 2 manieren u zich kunt aanmelden.

Was u al lid?
Dan betaalt u vanaf 1 november 2021 weer voor het service-abonnement. 

U kunt zich aanmelden: 

Vul het aanmeldformulier in en stuur dit voor 14 oktober 2021 aan ons terug naar info@nester.nl of via de post

Als u zich aanmeldt vóór 14 oktober 2021, dan gaat het abonnement per 1 november 2021 in.
Na aanmelden loopt het abonnement 1 jaar. Daarna kunt u maandelijks opzeggen.

Meldt u zich vóór 31 december 2021 aan, dan betaald u geen € 30,00 instapgeld.
Vanaf 1 januari 2022 betaalt u eenmalig € 30,- instapgeld en maandelijks € 6,-.

Als u zich in de lopende maand aanmeld dan wordt u lid per de 1ste van die maand met terugwerkende kracht.

Ben ik verplicht een service-abonnement af te sluiten?

Nee. Het is niet verplicht een serviceabonnement af te sluiten. Heeft u geen serviceabonnement, dan moeten sommige kleine reparaties of aanpassingen door u zelf uitgevoerd (en betaald) worden. Check onze reparatiefolder om te zien om welke reparaties het gaat. 

Wat kost het service-abonnement?

Voor het service-abonnement betaalt u € 6,- per maand, inclusief het rioolfonds.

Tot 1 januari 2022 betaalt u geen instapgeld om lid te worden. Na die datum is het instapgeld € 30,-.

Hoe meld ik mij af voor het service-abonnement?

Heeft u voorheen WEL een service abonnement gehad?
Meld u dan voor 14 oktober af via wonen@nester.nl of bel naar 077 -476 77 77. 
U betaalt vanaf 1 november zelf de kosten van een aantal reparaties. 

Heeft u voorheen GEEN service-abonnement gehad?
Dan stopt het service-abonnement automatisch op 31 oktober 2021.
U betaalt vanaf 1 november 2021 zelf de kosten van een aantal reparaties. 

Wilt u daarna toch weer lid worden?
Tot 1 januari 2022 rekenen wij geen instapgeld om lid te worden. Daarna betaalt u eenmalig € 30 instapgeld. 
 

Is mijn service-abonnement een onderdeel van mijn servicekosten?

Nee, uw onderhoudsabonnement zijn geen servicekosten en worden dus ook niet afgerekend. Nester kan wel jaarlijks het bedrag indexeren als dit nodig blijkt te zijn. Hierover wordt u eerst geïnformeerd.

Wat is de looptijd van mijn service-abonnement?

Het service-abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, waarna het contract voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Beëindiging na het verstrijken van de overeengekomen periode is mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging per de 1e van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Zie ook de Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement.