Visitatie Nester: rapportcijfer GOED

Nester werd doorgelicht door een onafhankelijke commissie van de experts van Ecorys. Zij voerden gesprekken met de Raad van Commissarissen (RvC), bestuur en medewerkers van Nester. Maar vooral ook met andere belanghebbenden, zoals de huurdersbelangenvereniging, gemeenten en samenwerkingspartners. Centrale vraag: hoe presteerde Nester in de periode van 2020 - net na de fusie tussen WoonGoed2000 en Domus - en 2023? 

Mooie ontwikkeling

We zijn trots op de ontwikkeling die we sinds 2020 hebben doorgemaakt. Maar nog belangrijker is, dat uit dit visitatierapport ook blijkt dat we terecht trots mogen zijn! Uiteraard gaan we met alle aanbevelingen aan de slag 

Waarom laten wij een visitatie uitvoeren?

De Woningwet schrijft voor dat iedere corporatie verplicht elke vier jaar een visitatietraject doorloopt. Op deze manier leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden en leren we over de zaken die beter kunnen.

Lees het hele rapport hier.