Rustoord

Project

In 2021 zijn de 20 kenmerkende witte woningen aan Rustoord 1 tot en met 20 in Reuver gesloopt. Nester gaat op deze plek nieuwe woningen bouwen. Nester heeft samen met gemeente Beesel een gebiedsvisie opgesteld.

 

Woningtypes

De gebiedsvisie bestaat uit ongeveer 44 woningen, verdeeld over 4 typen: 

  1. circa 15 jongerenappartementen in de sociale huur

  2. circa 13 middenhuurappartementen (boven de liberalisatiegrens)

  3. circa 10 levensloopbestendige woningen voor mensen met recht op huurtoeslag (2e aftoppingsgrens)

  4. circa 6 levensloopbestendinge woningen voor mensen met een middeninkomen (liberalisatiegrens)

Omgeving

Een belangrijk punt van aandacht in de gebiedsvisie is het creëren van een autoluwe zone en ontmoetingsplaatsen. Rust, groen en water krijgen er de ruimte. In de gebiedsvisie is dit ook duidelijk terug te vinden, we gaan niet alles vol zetten met woningen maar laten een deel van het gebied onbebouwd, zodat er gelijk ook een mooie zichtlijn ontstaat.

 

Planning

De gebiedsvisie is in december 2023 tijdens een drukbezochte inloopavond gepresenteerd aan het publiek. We verwachten in de tweede helft van 2024 het uitgewerkte plan te kunnen presenteren. Naar verwachting start de bouw medio 2025.

Veel gevraagd over Nieuwbouw

Ik wil graag in een nieuwbouwwoning van jullie wonen. Hoe geef ik dit door?

Algemeen

Heb je interesse in een nieuwbouwwoning van Nester? Bij www.thuisinlimburg.nl adverteren wij ons woningaanbod, dus ook nieuwbouwwoningen. Ben je nog niet ingeschreven? Doe dit dan zo snel mogelijk. 

Je kunt je niet van tevoren inschrijven op een specifiek project. Wij adverteren onze (nieuwbouw)woningen op www.thuisinlimburg.nl.  Als we een woning adverteren waar je interesse in hebt, dan kun je op deze woning reageren. 

Waar bouwen jullie nieuwe woningen?

Algemeen

Op onze website kunt u alle informatie vinden van onze lopende of geplande nieuwbouwprojecten. Als hier niets staat vermeld, dan zijn er geen lopende of geplande projecten.

Ik heb overlast van woningen die jullie aan het bouwen zijn. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Bij overlast door werkzaamheden bij een nieuwbouwwoning kun je dit eerst melden bij de betreffende aannemer. Komen jullie er niet uit? Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Welke locaties zijn in (her)ontwikkeling door Nester en waar vind ik daar informatie over?

Algemeen

Alle lopende en toekomstige (nieuwbouw)projecten zijn te volgen via www.nester.nl/projecten/

Kan ik bezwaar indienen tegen nieuwbouwplannen?

Algemeen

Wanneer op de plaats waar nieuwbouw komt, een Bestemmingsplanwijziging van toepassing is, kan men een bezwaar (Zienswijze) indienen bij de gemeente. Omwonenden worden bij een dergelijke procedure geïnformeerd over de bouwplannen en de procedure. Is geen Bestemmingsplanwijziging nodig, omdat het nieuwe plan past binnen de bestemming die er al is op die bouwlocatie, kan men een bezwaar indienen bij de gemeente tegen het verlenen van de Omgevingsvergunning (Bouwvergunning). Na het verlenen van de Omgevingsvergunning kan men binnen een periode van 6 weken ook nog een bezwaar indienen. Na die periode wordt een Omgevingsvergunning definitief.