Jaarlijkse huurverhoging

Je huurt een woning van Nester. Elk jaar bepaalt de overheid of en hoeveel de huurprijs mag stijgen. Dit jaar is dat maximaal 5,8%. Nester kiest voor een lagere maximale huurverhoging van 5,1% om jouw woonlasten zo laag mogelijk te houden.

  • Ligt de huidige huur van jouw sociale huurwoning onder de huurprijsgrens? Dan verhogen wij met maximaal 5,1%.
  • Woon je in een geliberaliseerde woning, dan is de huurverhoging ook maximaal 5,1%. 
  • Woon je in een sociale huurwoning en ligt jouw huidige huur op of boven de huurprijsgrens? Dan wordt de huurprijs niet verhoogd. 
  • Heeft jouw woning een energielabel E, F of G? Dan wordt je huurprijs niet verhoogd.
  • Woon je in een sociale huurwoning en heb je een inkomen dat hoger is dan de grens voor een sociale huurwoning? Dan krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • Huur je een garagebox of parkeerplaats? Dan wordt je huurprijs niet verhoogd.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor de huishoudens met een inkomen dat buiten de sociale huurgrenzen valt, passen we de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. We doen dit om scheefwonen tegen te gaan.

Eenmalige huurverlaging

Heb je nog geen gebruik gemaakt van de eenmalige huurverlaging 2023 en wil je weten of je hier recht op hebt? Lees meer op de pagina Eenmalige huurverlaging.

Waarom huurverhoging?

De meeste producten en diensten worden elk jaar een beetje duurder. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren om deze stijging op te vangen. Nester bepaalt vervolgens zelf het beleid en legt dit voor aan de huurdersbelangenvereniging voor advies.
Je ontvangt voor 1 mei 2024 de brief met je nieuwe huurprijs vanaf 1 juli 2024. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ben je het niet eens met de hoogte van de huurverhoging? Dan kun je tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken. Maak dan gebruik van de voorbeeldbrief van de huurcommissie. Hoe je bezwaar kunt maken en onder welke voorwaarden, lees je op de website van de Huurcommissie over huurverhoging.

Stuur je bezwaar per e-mail naar info@nester.nl.Vermeld in het onderwerp van je mail: "bezwaar jaarlijkse huurverhoging" Let op: zorg ervoor dat het bezwaar vóór 1 juli bij Nester is, alleen dan kunnen we dit in behandeling nemen.

In welke gevallen kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging?
1) de dagtekening is later dan 1 mei.
2) er loopt al een huurcommissiezaak vanwege ernstige onderhoudsgebreken.
3) voorgestelde huurprijs is hoger dan maximale huurprijs die mag worden gevraagd op basis van de WWS.
4) er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging gelden andere bezwaargronden. Lees meer hierover bij de vraag 'Kan ik bezwaar maken op de inkomensafhankelijke huurverhoging?'. 

Wanneer krijg ik informatie over de jaarlijkse huurverhoging en wat houdt deze in? Is de hoogte al bekend?

Algemeen

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in dat jaar maximaal mogen stijgen. Vervolgens bepaalt Nester in het huurprijsbeleid de huurverhoging per woning. Zo blijven de woningen voor al onze huurders betaalbaar.

Ieder jaar krijg je vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs kan gaan over je huurwoning en eventuele parkeerplek of garage.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Huurtoeslag ontvang je van de Belastingdienst over de periode 1 januari tot en met 31 december van een jaar. De huurtoeslag wordt jaarlijks opnieuw berekend. Nester geeft jouw nieuwe huurbedrag per 1 juli door aan de Belastingdienst. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Wil je zelf je huurtoeslag alvast berekenen? Ga naar de website van de Belastingdienst voor een proefberekening. 

Mijn huur wordt verhoogd. Hoe moet ik mijn maandelijkse betaling aanpassen?

Algemeen

Let er op dat je vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur (voor de 1e van de maand).

Betaal je de huur via bankoverschrijving?
Zorg er zelf voor dat het huurbedrag op tijd bij de bank is aangepast. Wilt je er zeker van zijn dat je altijd op tijd het juiste bedrag betaalt? Meld je dan aan voor automatische incasso, via www.nester.nl/huurbetalen.

Heb je een bewindvoerder of een budgetcoach?
En betaalt diegen jouw huur? Geef dan zelf op tijd jouw nieuwe huurprijs door aan je bewindvoerder of budget coach.

Betaal je de huur via automatisch incasso?
Als je de huur via een automatische incasso betaalt, dan schrijven wij vanaf 1 juli maandelijks het nieuwe bedrag af.

Worden bij de huurverhoging ook mijn servicekosten verhoogd?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging geldt alleen voor je netto huurprijs. De servicekosten staan los van de netto huurprijs. Bij de huurverhoging ontvang je ook het nieuwe voorschotbedrag. Vóór 1 juli krijg je de afrekening van de servicekosten. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over huurverhoging?

Algemeen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan de medewerkers Wonen via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.

Wanneer kan ik bezwaar maken op de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

In de volgende gevallen kan er bezwaar gemaakt worden op de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Jouw inkomen of het inkomen van jou en de andere bewoners op je adres is in 2023 gedaald tot onder de inkomensgrenzen die gelden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat je minder hebt gewerkt in 2023 of omdat je in 2022 een bijzonder hoog inkomen had, door een ontslagvergoeding of een uitkering uit een lijfrente.
  • Jij of 1 van de andere bewoners valt onder de beperkte groep gehandicapten en chronisch zieken die door de minister is aangewezen.
  • Jouw verhuurder stuurde geen inkomensindicatie van de Belastingdienst mee met het voorstel om de huur te verhogen. Je verhuurder kan deze alsnog nasturen.
  • De inkomensindicatie van de Belastingdienst klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand die op jouw adres woonde inmiddels is verhuisd. Jouw verhuurder vraagt dan een tweede inkomensindicatie op van jouw huishouden.

Wil je op 1 van bovenstaande redenen bezwaar maken?
Dan kun je tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken. Maak dan gebruik van de voorbeeldbrief van de huurcommissie. Hoe je bezwaar kunt maken en onder welke voorwaarden, lees je op de website van de Huurcommissie over Inkomensafhankelijke huurverhoging.
Stuur je bezwaar per e-mail naar info@nester.nl.Vermeld in het onderwerp van je mail: "bezwaar jaarlijkse huurverhoging"
Let op: zorg ervoor dat het bezwaar met alle gevraagde bijlagen vóór 1 juli bij Nester is, alleen dan kunnen we dit in behandeling nemen.

Voor wie geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Deze geldt voor bewoners met een bruto verzamelinkomen in onderstaande inkomenscategorieën:

huishouden van 1 persoon:
Middeninkomens: tussen € 48.836 en € 57.573, krijgen een verhoging van €50,- per maand
Hogere inkomens: hoger dan € 57.573, krijgen een verhoging van €100,- per maand

huishouden van 2 of meer personen:
Middeninkomens: tussen € 56.513 en € 76.764, krijgen een verhoging van €50,- per maand
Hogere inkomens: hoger dan € 76.764, krijgen een verhoging van €100,- per maand

Wat is de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Als je inkomen boven een bepaalde grens ligt, mag je verhuurder in 2024 een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Dit houdt in dat wanneer je meer inkomen hebt dan de doelgroep waar de sociale huurwoning voor bedoeld is, je een hogere huurverhoging krijgt.

Hoe wordt het bruto verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging berekend?

Algemeen

Hiervoor geldt een vast bedrag per inkomenscategorie:

De inkomencategorie wordt vastgesteld door de inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2022. Hiervoor kijken we naar het bruto verzamelinkomen van 2022 van alle inwoners op 1 januari op jouw adres ingeschreven staan.
Behalve kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23, daarbij wordt alleen het inkomen boven €22.356 meegeteld.

Middeninkomens krijgen een verhoging van €50,- per maand
Hogere inkomens krijgen een verhoging van €100,- per maand