Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Wij verhogen de huren dit jaar tussen de 0 en 2,3% (gemiddelde inflatie december 2021). Dit hangt af van de streefhuur van uw woning en het energielabel:

  • Ligt uw huidige huur op of boven de streefhuur? Dan wordt uw huurprijs niet verhoogd. 
  • Ligt uw huidige huur onder de streefhuur? Dan verhogen wij met maximaal 2,3%. Lees wat streefhuur is.
  • Heeft uw woning een energielabel E, F of G? Dan wordt uw huurprijs niet verhoogd. 

De meeste producten en diensten worden elk jaar een beetje duurder. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren om deze stijging op te vangen. In 2021 was er een uitzondering en mocht de huurprijs van sociale huurwoningen niet stijgen.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in dat jaar maximaal mogen stijgen. Vervolgens  bepaalt Nester in het huurprijsbeleid de huurverhoging per woning. Zo blijven de woningen voor al onze huurders betaalbaar.

In 2022 is de maximale huurverhoging 2,3%.

Ieder jaar krijgt u vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs kan gaan over uw huurwoning en eventuele parkeerplek of garage. Het percentage van de huurverhoging op de parkeerplek of garage wordt los van de huurprijs van de woning vastgesteld. Dit staat apart vermeld in de bijlage van de brief.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

U kunt een bezwaarschrift tegen de huurverhoging indienen.

Bent u het niet eens met de hoogte van de huurverhoging? Dan kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken.

Let op: zorg ervoor dat het bezwaar vóór 1 juli bij Nester is, alleen dan kan uw bezwaar in behandeling worden genomen.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen, Nester past het bedrag voor u aan.

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur. Let er op dat u vanaf 1 juli het juiste maandelijkse huurbedrag betaalt. Betaalt iemand anders uw huur zoals een bewindvoerder? Dan zorgd de bewindvoerder voor het juist en tijdig betalen van de nieuwe huurprijs. Loopt uw betaling van de huur via een bankbetaling. Geef dan zelf op tijd uw nieuwe huurprijs door. 

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in dat jaar maximaal mogen stijgen. Vervolgens bepaalt Nester in het huurprijsbeleid de huurverhoging per woning. Zo blijven de woningen voor al onze huurders betaalbaar. Zie hier meer informatie over de maximale huurprijsstijging.

Ieder jaar krijgt u vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs kan gaan over uw huurwoning en eventuele parkeerplek of garage. Het percentage van de huurverhoging op de parkeerplek of garage wordt los van de huurprijs van de woning vastgesteld. Dit staat apart vermeld in de bijlage van de brief.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst over de periode 1 januari – 31 december van een jaar. De huurtoeslag wordt jaarlijks opnieuw berekend. Nester geeft uw nieuwe huurbedrag per 1 juli door aan de Belastingdienst. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Wilt u zelf uw huurtoeslag alvast berekenen? Ga naar de website van de Belastingdienst. 

Ik heb mijn historie huursamenstelling nodig vanwege de huurverhoging, hoe kan ik deze opvragen?

Neem hiervoor contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.

Hoe en wanneer krijg ik informatie over de jaarlijkse huurverhoging?

U krijgt van ons vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs welke per 1 juli in gaat. Bij deze brief zit een specificatie van uw huurverhoging.

Worden bij de huurverhoging ook mijn servicekosten verhoogd?

De jaarlijkse huurverhoging geldt alleen voor uw netto huurprijs. De servicekosten staan los van de netto huurprijs. Vóór 1 juli krijgt u de afrekening van de servicekosten en passen we zo nodig het voorschotbedrag aan. 

De hoogte van de huurverhoging wordt bepaald door de streefhuur. Wat is streefhuur?

Wij vinden het belangrijk dat de huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom bepalen wij voor elke woning een streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die wij maximaal vragen voor uw woning. Deze verschilt per complex en woning en hangt af van de kwaliteit van een woning. Hoe dichter uw huidige huurprijs bij de streefhuur ligt, hoe lager het huurverhogingspercentage. Bij vragen bel ons gerust via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl

Hoe verloopt de nieuwe betaling van de jaarlijkse huurverhoging?

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur.
Let er op dat u vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt.

Betaalt u de huur via automatisch incasso?
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, dan schrijven wij vanaf 1 juli 2022 maandelijks het nieuwe bedrag af.

Betaalt u de huur via bankoverschrijving?
Zorg er zelf voor dat het huurbedrag op tijd bij de bank is aangepast. Wilt u er zeker van zijn dat u altijd op tijd het juiste bedrag betaalt? Meld u dan aan voor automatische incasso, via www.nester.nl/huurbetalen.

Heeft u een bewindvoerder of een budgetcoach?
Betaalt iemand anders uw huur zoals een bewindvoerder of budgetcoach? Geef dan zelf op tijd uw nieuwe huurprijs door aan uw bewindvoerder of budget coach.

Wordt de huur van mijn parkeerplaats en/of garage ook verhoogd?

De huur voor parkeerplaatsen en garages kunnen ook jaarlijks worden verhoogd. De huurprijzen voor parkeerplaatsen en garages verhogen wij, net als de huurprijs jaarlijks per 1 juli. Tenzij uw parkeerplaats of garage op de streefhuur zit.
De streefhuur is de huurprijs die wij maximaal vragen voor uw parkeerplaats of garage. Deze verschilt per complex en woning en hangt af van de kwaliteit van een parkeerplaats of garage.