Jaarlijkse huurverhoging

U huurt een woning van Nester. Elk jaar bepaalt de overheid of en hoeveel de huurprijs mag stijgen. Dit jaar is dit maximaal 3,1%. Dit hangt af van de streefhuur van uw woning en het energielabel:

  • Ligt uw huidige huur op of boven de streefhuur? Dan wordt uw huurprijs niet verhoogd. 
  • Ligt uw huidige huur onder de streefhuur? Dan verhogen wij met maximaal 3,1%.
  • Heeft uw woning een energielabel E, F of G? Dan wordt uw huurprijs niet verhoogd.
  • Sommige huren worden verlaagd. Bewoners met een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum krijgen in 2023 een huurverlaging. Deze informatie krijgt Nester van de Belastingdienst.

De meeste producten en diensten worden elk jaar een beetje duurder. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren om deze stijging op te vangen.

Eenmalige huurverlaging

Huurders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor eenmalige huurverlaging. Hoe huurverlaging werkt leest u hier.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

U kunt een bezwaarschrift tegen de huurverhoging indienen.

Bent u het niet eens met de hoogte van de huurverhoging? Dan kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken.

  • U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief van de huurcommissie. Hoe u bezwaar kunt maken leest u op de website van de Huurcommissie.

  • Stuur uw bezwaar per e-mail naar info@nester.nl.

  • Vermeld in het onderwerp van uw mail: "bezwaar jaarlijkse huurverhoging"

Let op: zorg ervoor dat het bezwaar vóór 1 juli bij Nester is, alleen dan kan uw bezwaar in behandeling worden genomen.

Wanneer krijg ik informatie over de jaarlijkse huurverhoging en wat houdt deze in? Is de hoogte al bekend?

Algemeen

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in dat jaar maximaal mogen stijgen. Vervolgens bepaalt Nester in het huurprijsbeleid de huurverhoging per woning. Zo blijven de woningen voor al onze huurders betaalbaar. Zie hier meer informatie over de maximale huurprijsstijging.

Ieder jaar krijgt u vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs kan gaan over uw huurwoning en eventuele parkeerplek of garage. Het percentage van de huurverhoging op de parkeerplek of garage wordt los van de huurprijs van de woning vastgesteld. Dit staat apart vermeld in de bijlage van de brief.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst over de periode 1 januari – 31 december van een jaar. De huurtoeslag wordt jaarlijks opnieuw berekend. Nester geeft uw nieuwe huurbedrag per 1 juli door aan de Belastingdienst. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Wilt u zelf uw huurtoeslag alvast berekenen? Ga naar de website van de Belastingdienst. 

Ik heb mijn historie huursamenstelling nodig vanwege de huurverhoging, hoe kan ik deze opvragen?

Algemeen

Neem hiervoor contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.

De hoogte van de huurverhoging wordt bepaald door de streefhuur. Wat is streefhuur?

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat de huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom bepalen wij voor elke woning een streefhuur. Streefhuur is de maximale huur die wij willen vragen voor een woning. Deze maximale huur verschilt per woning en hangt af van de kwaliteit en ligging. De streefhuur bekijken we elk jaar opnieuw.

Voor bestaande huurders: zit uw huidige huur al boven de streefhuur? Dan krijgt u geen huurvehroging. Uw huur gaat niet omlaag. Zit uw huur onder de streefhuur? Dan verhogen we maximaal tot aan de streefhuur.

Voor nieuwe huurders: uw huurprijs is de streefhuur die op dat moment geldt.

Bij vragen bel ons gerust via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl

Hoe verloopt de nieuwe betaling van de jaarlijkse huurverhoging? Moet ik zelf de betaling aanpassen?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur.
Let er op dat u vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt.

Betaalt u de huur via bankoverschrijving?
Zorg er zelf voor dat het huurbedrag op tijd bij de bank is aangepast. Wilt u er zeker van zijn dat u altijd op tijd het juiste bedrag betaalt? Meld u dan aan voor automatische incasso, via www.nester.nl/huurbetalen.

Heeft u een bewindvoerder of een budgetcoach?
Betaalt iemand anders uw huur zoals een bewindvoerder of budgetcoach? Geef dan zelf op tijd uw nieuwe huurprijs door aan uw bewindvoerder of budget coach.

Betaalt u de huur via automatisch incasso?
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, dan schrijven wij vanaf 1 juli maandelijks het nieuwe bedrag af.

Worden bij de huurverhoging ook mijn servicekosten verhoogd?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging geldt alleen voor uw netto huurprijs. De servicekosten staan los van de netto huurprijs. Vóór 1 juli krijgt u de afrekening van de servicekosten en passen we zo nodig het voorschotbedrag aan. 

Wordt de huur van mijn parkeerplaats en/of garage ook verhoogd?

Algemeen

De huur voor parkeerplaatsen en garages kunnen ook jaarlijks worden verhoogd. De huurprijzen voor parkeerplaatsen en garages verhogen wij, net als de huurprijs jaarlijks per 1 juli. Tenzij uw parkeerplaats of garage op de streefhuur zit.
De streefhuur is de huurprijs die wij maximaal vragen voor uw parkeerplaats of garage. Deze verschilt per complex en woning en hangt af van de kwaliteit van een parkeerplaats of garage.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over huurverhoging?

Algemeen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan de medewerkers Wonen via 077 - 476 77 77 of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl.