Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook geven zij advies aan de bestuurder. Ieder jaar legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af aan het publiek. Dit doet zij in het volkshuisvestingsverslag, dat onderdeel uitmaakt van het jaaroverzicht.

Lees wie de leden van de RvC zijn. 

 

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een aantal documenten.

 

De leden van de RvC

Lees meer over de leden van de RvC, hun rooster van aftreden en hun nevenfuncties.