Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook geven zij advies aan de bestuurder. Ieder jaar legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af aan het publiek. Dit doet zij in het volkshuisvestingsverslag, dat onderdeel uitmaakt van het jaaroverzicht.

Lees wie de leden van de RvC zijn. 

 

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een aantal documenten.

 

De leden van de RvC

Lees meer over de leden van de RvC, hun rooster van aftreden en hun nevenfuncties.

Mevrouw J.C.M. (Joos) Jacobs

Geboren: 1959
Werkzaam bij: Pentascope
Hoofdfunctie: Directeur
Functie in RvC: voorzitter (vanaf 1 januari 2022), aandachtsgebied OR en huurderscommissaris, lid Remuneratie- en Selectiecommissie
Lid sinds: 17 december 2018
Aftredend: 17 december 2026, niet herbenoembaar
Nevenfuncties:

  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Xonar (Jeugdzorgorganisatie Maastricht)
  • Bestuurslid Coöperatie Wakker Aan

De heer Drs. W.J.P.M. (Wiel) Dings RA RC

Geboren: 1958
Hoofdfunctie: Interim Financieel Manager
Functie in RvC: aandachtsgebied financiën, voorzitter Auditcommissie
Lid sinds: 19 december 2016, herbenoemd 19 december 2020
Aftredend: 19 december 2024, niet herbenoembaar
Nevenfuncties: Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Rijnbeekflat Venlo

De heer Drs. F.B.F.M. (Frank) Peters RA RC

Geboren: 1978
Werkzaam bij: Kamer van Koophandel
Hoofdfunctie: Manager Finance & Control
Functie in RvC: vice-voorzitter (vanaf 1 januari 2022), voorzitter Remuneratie- en Selectiecommissie
Lid sinds: 1 januari 2018, herbenoemd 1 januari 2022
Aftredend: 1 januari 2026, niet herbenoembaar
Nevenfuncties: geen

De heer P.M.J. (Leon) Poels

Geboren: 1954
Functie in RvC: lid, huurderscommissaris, lid Auditcommissie
Lid sinds: 17 december 2018
Aftredend: 17 december 2026, niet herbenoembaar
Nevenfuncties:

  • Voorzitter bestuur Stichting Toon Hermans Huis Sittard
  • Lid Kringbestuur Zuid Limburg, van Limburgse Werkgevers Vereniging
  • Lid Raad van Toezicht ROC Gilde Opleidingen

De heer mr. dr. R.G.H.G. (Roger) Kerff 

Geboren: 1971
Werkzaam bij: stichting Registerplein te Utrecht
Hoofdfunctie: directeur-bestuurder stichting Registerplein te Utrecht
Functie in RvC: lid RvC, aandachtsgebied OR
Lid sinds: 1 juli 2020, herbenoemd 1 mei 2021 (vanwege fusie)
Aftredend: 1 mei 2025, niet herbenoembaar
Nevenfuncties:
  • Lid Raad van Toezicht Levanto Sittard
  • Lid Raad van Toezicht Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel
  • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Gennep